EN DE NL HR ES

Naučte se psát na klávesnici a číst a
dobře se u toho bavte


Vyzkoušej zdarma!
 

Co je to ABC Maestro?


 
Software

ABC Maestro je unikátní vzdělávací rehabilitační software sloužící k učení se psát, psát na klávesnici a číst. V tuto chvíli je dostupný v angličtině, němčině, holandštině, chorvatštině a srbštině. Mnohé další jazykové lokalizace se připravují.

Software

ABC Maestro je nepostradatelný didaktický nástroj, který díky svému provedení může tvořit cenný ekvikvalent k pedagogickým metodám aktivního učení gramotnosti dětí.

Software

Je perfektně kompatibilní s klávesnicí Clevy!

Jak ABC Maestro funguje?


 

ABC Maestro nabízí nastavení, která jsou plně přizpůsobitelná každému dítěti v závislosti na jejich potřebách. Počínaje snazšími aktivitami jsou cvičení strukturována tak, abypostupně vedla k obtížnějším úkolům. Tímto způsobem tak software “roste” s dítětem. ABC Maestro dává dítěti přesné instrukce, kde se nachází klávesa ke stisknutí a kdy je to potřeba udělat. Taktéž poskytuje adekvátní zpětnou vazbu po každé odpovědi, což je nezbytná součást vzdělávacího procesu.

 

Proč děti a učitelé milují ABC Maestro?


ABC Maestro dětem umožňuje učit se “krok za krokem” ve speciálně navrženém rozhraní plném zábavných cvičení a veselých barev – to podstatně ovlivňuje jejich motivaci.

Mnoho dětí se učí rychleji, když je vzdělávací process digitalizován. Máme zkušenost, že se klávesnice Clevy často pro děti stává jediným možným způsobem výuky gramotnosti a možností účastnit se vzdělávacího procesu. Psaní písmen na jednotvárné obrazovce však často není dostatečně povzbuzující. To je důvod, proč děti snadno ztrácí motivaci a mají sklon to vzdát. Toto je výzva jak pro děti, tak pro učitele.

“Zkušenosti s prací s programem ABC Maestro jsou velice pozitivní a obohatily práci, kterou děláme s našimi studenty. Vizuální podpora programu usnadňuje porozumění, auditivní zpětná vazba umožňuje sebekontrolu možných chyb a učení “krok za krokem” poskytuje malým žákům motivaci k posunu na vyšší úroveň nezávislosti. Taktéž je důležité zmínit, že program ABC Maestro respektuje potřebu dítěte učit se hrou.”

 

Javorka Milkovic, speciální pedagog

“Se softwarem ABC Maestro se učí mí studenti abecedu, lépe komunikují a jsou šťastní, protože dostali příležitost se učit právě tímto způsobem. Používáním aplikace si dokonce zlepšili své grafomotorické dovednosti a nyní lépe přijímají práci s papírem a tužkou.”

 

Natali Klaric Pranic, ergoterapeut, SI terapeut ASI®

Jak pomáhá ABC Maestro dětem a učitelům?


 
Software

Výuka gramotnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami může být velmi pomalá, složitá a těžká. Proto je tu ABC Maestro, které dětem nabízí rychlejší učení hrou, bez stresu. To je samo o sobě motivující faktor.

Software

Význam ABC Maestra ve vzdělávacím procesu dítěte je kritický, protože zásadně snižuje čas potřebný k učení pozice grafémů/písmen na klávesnici a zabraňuje prodlevám, při kterém dítě hledá na klávesnici konkrétní písmeno.

Pro koho je ABC Maestro určen?


 

Primárně je určen pro studenty se speciálními vzdělávacími požadavky, kteří se učí psát, psát na klávesnici ačíst. Také však může sloužit jako výborný nástroj pro práci se všemi dětmi, které se seznamují s písmeny, slovy a čísly. Je to vynikající řešení pro děti s poruchami pozornosti a koncentrace, či problémy s jemnou motorikou, oční koordinací nebo vizuálním vnímáním. Taktéž je velmi užitečným pro děti se sníženou kognitivní schopností nebo se specifickými poruchami učení.

OK, chci ABC Maestro! Co mám pro to udělat?


Užijte si 7-denní BEZPLATNOU zkušební verzi ABC Maestro!

Stáhnul jsem si ABC Maestro. Co teď?


Přečtěte si pokyny a vstupte do zábavného dobrodružství ve světě ABC Maestro!


 

Zjistěte kde můžete získat Doživotní Licenci!


Abychom se ujistili, že náš software splňuje všechny vaše potřeby bez ohledu na to, kde se nacházíte, spolupracujeme se skupinou pečlivě vybraných a vyškolených partnerů po celém světě.


Czech Republic

PETIT HW-SW

Web: http://www.petit-os.cz

E-Mail: petit@petit-os.cz

Telefon: +420777600819

Adresa: Wellnerova 1, 779 00 Olomouc, Česká republika